5M-1_Porcelana Super EX-3 para Metal

Brochure-Cerámica-Metal-EX-3

Instrucciones-Técnicas-Metal-EX-3-2020

Instrucciones-Técnicas-Metal-EX-3-2018-Español

>Lusters

Paso a Paso Montaje de Luster

LT0, LT1, TBlue, C Enamel, Sunbright, CWhite, I Aureola,  AquaBlue1, Aqua Blue 2, Super Gray, LTNatural, LTYellow, ELT1, ELT2, ELT3, Royal Blue, Coral. / Frasco x 10 Gms

LT0, LT1, C Enamel, LTNatural, TBlue, ELT1, ELT2, LT-SunBright / Frasco x 50 Gms
CWhite, LT1, LT-SunBright, ELT2, ELT3  / Frasco x 200 Gms

CLICK aquí para conocer la descripción del EFECTO que logra con cada color

LustersSuper_Porcelain_EX-3

 

Descripción

Porcelana Super EX-3 para Metal

 

>Opacos en Pasta

A1, nA1, A2, nA2, UPNA2, A3, nA3, UPNA3, A3.5, nA3.5, A4, nA4, B1, nB1, B2, nB2, B3, nB3, nB4, B4, nC1, C1, C2, nC2, C3, C4, D2, D3, nD3, D4, Base, NP1.5, NP2.5, PONW0, UPNW0, PONW0.5, UPNW0.5, EW0, NP Bonder.

(Las Pasta Universales son las UP) Frasco x 6 Gms

Pasta Opaca Super_Porcelain EX-3

>Modificador Opacos en Pasta

Blanco, Gris, Naranja, Café Tierra, Café Rojizo, Amarillo, Azul, Rosado / Frasco x 3 Gms

ModificadorPastaOpacaSuper_Porcelain_EX-3

>Opacos en Polvo

A1O, A2O, A3O, A3.5O, A4O, B1O, B2O, B3O, B4O, C1O, C2O, C3O, C4O, D2O, D3O, D4O / Frasco x 10 Gms
A2O, A3O, A3,5O, B2O, B3O / Frasco x 50 Gms
A2O, A3O / Frasco x 200 Gms

OpacoenPolvoaSuper_Porcelain_EX-3

>Modificador Opacos en Polvo

Gris, Naranja, Amarillo / Frasco x 10 Gms

ModificadorOpacoenPolvoSuper_Porcelain_EX-3

>Cuerpos

A1, nA1, A2, nA2,A3, nA3, A3.5, nA3,5,A4, nA4, B1, nB1, B2, nB2, B3,  nB3, B4, C1, nC1, C2, nC2, C3, C4, D2, nD2, D3, D4, NP1.5, NP2.5, EW0B, EW00B ,EWB, New Color Body AOB, Body BOB, NW0, NW0.5, Value Shade, 1110B, 1120B, 2015B, 2025B, 2110B, 2120B, 2130B, 2215B, 2225B, 3015B, 3025B, 3110B, 3120B, 3130B, 3215B, 3225B, 4015B, 4025B, 4110B, 4120B, 4130B, 4215B, 4225B, 5110B, 5120B, 5130B / Frasco x 10 Gms

A1, nA1, A2, nA2, A3, nA3, A3.5, nA3,5, A4, nA4, B1, B2, nB2, B3, nB3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, N.P.2.5, NW0B, 2025B, 1110B, 2110B, 1120B, 2120B, 2130B, 2225B, 3110B, 3120B, 3130B, 4120B / Frasco x 50 Gms

A1, A2, A3, A4, nA3, A3.5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, nA1, nA2, nA3, nA3.5, nA4, nB1  / Frasco x 200 Gms

CuerposSuper_Porcelain_EX-3

>Modificador Cuerpo

Blanco, Gris, Azul, Verde, Amarillo, Naranja Claro, Naranja, Café, Rosado, Rosado Coral, Rosado Oscuro, EF1, New Color Mamelon 1 y 2 / Frasco x 10 Gms
Azul / Frasco x 50 Gms

>Cuerpo Opaco

OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4, OBNP1.5, OBNP2.5, Esmalte OBE, Cervical OBCV, New Color OB White, OB Orange Value Shade 1110OB, 1120OB, 2015OB, 2025OB, 2110OB, 2120OB, 2130OB, 2215OB, 2225OB, 3015OB, 3025OB, 3110OB, 3120OB, 3130OB, 3215OB, 3225OB, 4015OB, 4025OB, 4110OB, 4120OB, 4130OB, 4215OB, 4225OB, 5110OB,5120OB,5130OB / Frasco x 10 Gms

OBA1, OBA2, OBA3, OBA3.5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBC2, 3120OB / Frasco x 50 Gms

OBA2, OBA3, OBB2 / Frasco x 200 Gms

CuerpoOpacoSuper_Porcelain_EX-3

>Márgenes

MA1, MA2, MA3, MA3.5, MA4, MB1, MB2, MB3, MB4, MC2, MC4, MD3, MD4, MNP1.5, MNP2.5, MRP, MDL. New Color M Clear, M Peach, M Orange, NW0, NW0.5 / Frasco x 10 Gms

MA3, MA3.5, MA4  / Frasco x 50 Gms

MargenesSuper_Porcelain_EX-3

>Esmaltes

E1, E2, E3, S1, S2, S3, S4, Silky E1, Silky E2  / Frasco x 10 Gms
E1, E2, E3, S1, S2 / Frasco x 50 Gms
E1, E2, E3, S3  / Frasco x 200 Gms

EsmaltesSuper_Porcelain_EX-3

>Cervicales

CV-1, CV-2, CV-3, CV-4 New Color, CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4 / Frasco x 10 Gms
CV-1, CV-2 / Frasco x 50 Gms
CV-1 / Frasco x 200 Gms

CervicalesSuper_Porcelain_EX-3

>Addmate (para correcciones de baja fusión)

Dark o Light Opaque, Dark o Light Body, Enamel, Translúcido, Luster Translúcido / Frasco x 10 Gms

AddmateSuper_Porcelain_EX-3

>Translúcido

TX, T0, T1, T2, TCLEAR / Frasco x 10 Gms, Frasco x 50 Gms
TX, T0, T1 / Frasco x 200 Gms

TranslucidosSuper_Porcelain_EX-3

>Tejidos

Tissue 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 / Frasco x 10 Gms

TejidosSuper_Porcelain_EX-3

>Screening

NW0G, NW0.5G, A1G, A2G, A3G, B1G, B2G, B3G, C1G, C2G, D2G, D3G, Mod. Gil, Mod White, Mod Orange, Comp. M. Brown, Comp. M. Reddish Gray, S. Brown, S. Reddish Gray / Frasco x 10 Gms.

>Add On

ADB, ADT / Frasco x 10 Gms

AddOnSuper_Porcelain_EX-3

>Caracterizadores Internos

InternalStainSuper_Porcelain_EX-3

Caracterizadores Internos Vivos

Incisal Blue 1 y 2, Mamelon Orange 1 y 2, Cervical 1 y 3 / Frasco x 3 Gms

Caracterizadores Internos Vivos Finos

Salmon Pink, Pink, Red, Bright Para Dilusión Finos, Cervical 1, 2 y 3, White, Reddish Brown, Earth Brown, Gray
Mamelon Orange 1 y 2, Incisal Blue 1 y 2, Intensificadores A+, B+, C+, D+, Fluoro / Frasco x 3 Gms

ILS Bright Para Aclarar Caracterizadores Internos / Frasco x 5 Gms

>Caracterizadores Externos

ExternalStainSuper_Porcelain_EX-3

Green 2 y 3,Orange 1 y 2 / Frasco x 3 Gms

Caracterizadores Externos Finos

Pure White, White, Blue, Red, Black, Reddish Brown, Earth Brown, Green 1 y 2, Orange 1 y 2, Yellow, Cervical 1 , 2 y 3, Gray, Salmon Pink, Pink, Intensificado A+, B+, C+, D+ / Frasco x 3 Gms

>Glaze Fino: Dar Brillo

Frasco x 10 Gms y Frasco x 30 Gms.

>Kits Porcelana para Metal

 • Mini Kit de Prueba A3 Sin Pincel Con Opacos en Polvo
  Opaco Polvo 1, Cuerpo 1, Esmalte 1, Translúcido 1, Líquido 2.
 • Mini Kit de Prueba A3 Sin Pincel Con Opacos en Pasta y con Translúcido
  Opaco Pasta 1, Cuerpo 1, Esmalte 1, Translúcido 1, Líquido 1
 • Mini Kit de Prueba A3 Sin Pincel Con Opaco Pasta y con Luster
  Opaco Pasta 1, Cuerpo 1, Esmalte 1, Luster 1, Líquido 1Kit EX-3 Esmalte/Translúcido 14 Colores: Esmaltes 5, Translúcidos 5, Cervicales 4.
 • Mini Kit de Luster
  Porcelana Luster 7 Colores, MiniKit (Frascos x 2,5 g)Kit EX-3 Luster 19 Colores de Lusters.
 • Mini Kit Caracterizadores Internos Vivos Finos
  10 Colores, Polvo Aclarador, Líquido ILS, Copia Guía Color, Mini Kit (Fcos x 0.75g)
 • Mini Kit Caracterizadores Externos Vivos Finos
  20 Colores, Polvo Glaze 1, Líquido Stain 1, Copia Guía Color, Mini Kit (Frascos x 0.75g)
 • Kit Carillas Screening Colores Complementarios
  10 Colores, Modificadores 3, 4, Líquido Formador 1, Guía.
 • Mini Kit Super EX-3 Inicialista A3:  Opaco Pasta 3g, Cuerpo 5g, Cuerpo Opaco 2g, Esmalte 3g, Lusters 3 x 2g, Margen 2g, Internos 3 x 0.5g, Líquidos 2 x 10 ml